Kai Kuniyuki Taishin

 

Kai Kuniyuki Sensei nacque a Nobeoka, nell'isola del Kyushu, nel 1943. Iniziò a studiare Karate all'età di 13 anni sotto la guida di Mori Kyu Sensei, e tramite quest'ultimo venne introdotto a Miyazato Eiichi Sensei, il successore di Miyagi Chojun Sensei. Successivamente iniziò a studiare Yoshinkan Aikido con Shioda Gozo Sensei, Shindo Muso Ryu Jodo e Mugai Ryu Iai Heiho con Shiokawa Hosho Terushige Sensei, Jujutsu Tradizionale con Kaminaga Shigemi Sensei.
Il M° Kai è mancato nel mese di luglio 2023.

I suoi gradi e titoli erano:

 • 10 Dan Hanshi - OKINAWA GOJU-RYU KARATEDO
 • 9 Dan Hanshi - JUJUTSU TRADIZIONALE, Nippon Jujutsu Shinkokai
 • 9 Dan Hanshi - MUGAI-RYU IAI-HEIDO
 • 9 Dan Hanshi - MUSO-JIKIDEN-EISHIN-RYU IAIDO
 • 9 Dan Hanshi - RYUKYU KOBUJUTSU
 • 9 Dan Hanshi - YOSHINKAN AIKIDO
 • 9 Dan Hanshi - SHINDO-MUSO-RYU JODO
 • 8 Dan Hanshi - KOBUJUTSU
 • 6 Dan Shihan - Arti Marziali Cinesi
 • 5 Dan Shihan - SHODO (Calligrafia)

 • Menkyo-Kaiden in: Shindo-Muso-Ryu Jodo, Asayama-Ichiden-Ryu Taijutsu (Chi-no-maki), Isshin-ryu Kusarigama-jutsu, Ikkaku-Ryu Jitte-jutsu, Uchida-Ryu Tanjo-jutsu, Shinto-Ryu Ken-jutsu
 • Menkyo in: Hontai-Takagi-Yoshin-Ryu Jujutsu
 • Designato 21° Successore di Bokuden Ryu Jujutsu Heiden Koshinomawari Iai Heiho
 • Designato 19° Successore di Mugai Ryu Iai Heido
 • Fondatore dello Yoshin Ryu Bujutsu
 • Insignito del titolo "Mukei Bunkazai Dento Budoshi" (Tesoro culturale nel Budo tradizionale)
top

Honbu Dojo

A seguito della morte del M° Kai, l'Associazione Nippon Budoin Seibukan e l'Honbu-Dojo non sono più attivi.